TTTĐ.VN – Hướng tới dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10, du lịch Hà Nội đang từng ngày khởi sắc. Cùng với sự phát triển của các loại hình dịch vụ du lịch. Hệ thống các khách sạn tại Hà Nội ngày càng được mở rộng, đa dạng về loại hình và chất […]